Par bērnu uzņemšanu 1.klasē

07
Jūnijs 2020

Ņemot vērā Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī ar mērķi ierobežot koronavīrusa Covid-19 izplatīšanos, skolas lietvedība ārkārtas situācijas laikā klātienē apmeklētājiem ir slēgta.

Šajā sakarā bērnu pieteikšana uzņemšanai 2020./2021. mācību gada 1.klasē tiek turpināta elektroniski, aizpildot uzņemšanas iesniegumu skolas mājaslapas vietnē http://www.ulbrokas-vsk.lv/lv/news/post/697 un nosūtot to elektroniski parakstītu uz skolas e-pastu: ulbrokas.skola@u-vsk.lv vai info@u-vsk.lvSaskaņā ar Ministru Kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 473 prasībām, elektroniski iesniegtu iesniegumu var uzskatīt par derīgu, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniegumi bērnu uzņemšanai 2020./2021.m.g. 1.klasē tiek pieņemti līdz š.g. 31.maijam. 

Ārkārtas gadījumos, ja bērna likumiskajam pārstāvim nav pieejams elektroniskais paraksts, uzņemšanas iesniegumu var nosūtīt pa pastu uz adresi: Ulbrokas vidusskolai, c.”Vālodzes”, Stopiņu nov., LV-2130, vai elektroniski skolas e-pastā: ulbrokas.skola@u-vsk.lv vai info@u-vsk.lv ar nosacījumu, ka likumiskais pārstāvis iesniegto uzņemšanas iesniegumu parakstīs ar personīgo parakstu lietvedībā klātienē  (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) sākot no dienas, kad tiks atcelta ārkārtējās situācijas izsludināšana valstī, bet ne vēlāk kā līdz š.g. 15. jūnijam, kad tiek plānota 1.klašu komplektācija.

 

Skolēnu uzņemšanu 1.klasē nosaka Saistošie noteikumi “Kārtība bērnu uzņemšanai pirmajā klasē Stopiņu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”.

Saistošie noteikumi skatāmi šeit