Informācija saistībā ar attālinātā mācību procesa nodrošināšanuo

20
Marts 2020

 

 

Informāciju par skolotāju, izglītojamo un vecāku lomu un atbildību skatāma šeit 

Informācija par noderīgiem kontaktiem skatīt  šeit