Domājot par mācībām 10.klasē

25
Februāris 2020

Vakar skolas vadības sēdē tika pieņemts priekšlikums atbrīvot no kombinētā iestājpārbaudījuma kārtošanas Ulbrokas vidusskolas pamatizglītības apliecību ieguvušos skolēnus, kuru gada un valsts pārbaudes darbu vidējais vērtējums ir 8,0 un augstāks. Priekšlikums tika izteikts, lai motivētu 9.klases skolēnus vidējās izglītības pakāpes turpināšanai Ulbrokas vidusskolā un augstu mācību sasniegumu vērtējumu iegūšanā, kā arī, uzklausot vecāku ierosinājumus, kas izskanēja 9. klašu vecāku sapulcēs.

Tādējādi plānots veikt grozījumus kārtībā Nr.78 (21.05.2018.) “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Ulbrokas vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā, pārcelti nākamajā klasē un atskaitīti no tās.", papildinot to ar punktu: “3.1.1. no kombinētā iestājpārbaudījuma kārtošanas tiek atbrīvoti Ulbrokas vidusskolas izglītojamie, kuru pamatizglītības programmā ietvertajos mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos iegūtais vidējais vērtējums ir vienāds vai lielāks par 8 (astoņi). “