Skolotājas dalās pieredzē

21
Janvāris 2020

13.janvārī mūsu skolas skolotājas Rita Moženaite un Kristīne Plūme piedalījās starptautiskajā Latvijas - Zviedrijas organizētajā konferencē "Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem". Projekts ir vērsts uz savstarpējās sapratnes, atbildības un līdzcietības veidošanu.

Konferencē skolotājas dalījās pieredzē par Ulbrokas vidusskolas dalību Zviedrijas vēstniecības un dienas nodarbinātības centra "Cerību tilts" organizētajā projektā "Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem". Šajā projektā mūsu skolas 4.klases piedalās jau trešo gadu. Projekta pamatideja ir likt skolēniem aizdomāties pat to, ka cilvēki ir ļoti dažādi, un, ka šis atšķirīgais arī var dot sabiedrībai labumu. Svarīgi iemācīt bērniem saskatīt aiz speciālo vajadzību tīkla pašu cilvēku, viņa intereses, varēšanu un emocijas, iemācīt cieņu un iejūtību pret atšķirīgo. Un, varbūt, saprast, ka mēs neesam nemaz tik atšķirīgi...

Lai skolēni ar speciālām vajadzībām skolā integrētos veiksmīgi, katram no mums jāapzinās savi aizspriedumi. Lai pasaule kļūtu labāka, ikviena bērna vecākiem vajag gribēt, lai viņu bērns iemācās iejūtību.

#Berninepiedzimstaraizspriedumiem