Skolēnu uzņemšana 1.klasē

15
Janvāris 2020

Bērnu pieteikšana uzņemšanai 2020./2021. mācību gada 1. klasē tiek organizēta no šī gada 2. marta līdz 31. maijam saskaņā ar Stopiņu novada domes 25.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 5/17 "Kārtība bērnu uzņemšanai pirmajā klasē Stopiņu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs".

1.klašu komplektāciju skola veiks līdz 20. jūnijam.

Bērnu mācībām Ulbrokas vidusskolā var pieteikt elektroniski (elektroniskais dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Ministru Kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 473 prasībām) vai personīgi skolas lietvedībā:

Pirmdien: no 8:00 līdz 18:30

Otrdien: no 8:00 līdz 16:00

Trešdien: no 8:00 līdz 16:00

 Ceturtdien: no 8:00 līdz 16:00

 Piektdien:  no 8:00 līdz 13:30

  

Skolēnu uzņemšanu 1.klasē nosaka Saistošie noteikumi “Kārtība bērnu uzņemšanai pirmajā klasē Stopiņu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” 

Saistošie noteikumi skatāmi šeit