Par trauksmes signalizācijas nostrādāšanu mūsu skolā

07
Novembris 2019

Trauksmes iemesls ir divi trauksmes devēji skolas ēdnīcas virtuvē, kuri strādā precīzi pēc tiem uzstādītā regulējuma (jūtīguma). Tas atbilst tehniskajai specifikācijai un citiem Latvijā saistošiem tehniskajiem noteikumiem. Šo devēju jūtīgumu drīkst mainīt tikai sertificēts uzņēmums atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Uzņēmums, kas apkalpo iekārtu, norāda, ka ne skola, ne iekārtu apkalpojošais uzņēmums patvarīgi nedrīkst mainīt iekārtas devēju jūtīgumu. Pretējā gadījumā tiks pārkāpti tehnisko uzstādījumu nosacījumi, kā arī būs apdraudējums, ka iekārta savas funkcijas nepildīs pietiekamā apjomā. Tā rezultātā uzņēmums var zaudēt licenci darbam ar šīm vai līdzīgām ugunsdrošības trauksmes iekārtām, bet darbinieks - darbu. Saprotams arī tas, ka neviens no skolas darbiniekiem nedrīkst patvarīgi kaut ko mainīt šīs iekārtas uzstādījumos. "Es personīgi nevēlos uzņemties atbildību par nesankcionēti veiktām izmaiņām iekārtas tehniskajos uzstādījumos, kas rezultātā var radīt apdraudējumu vairāk kā 1000 cilvēku dzīvībām, kas ēkā uzturas ikdienā," skaidro skolas direktors Normunds Balabka.

No skolas puses iesniegta prasība uzņēmumam veikt ugunsdrošības sistēmas pārprojektēšanu. Pamatojoties uz to varēs veikt tehnisko uzstādījumu un ugunsdrošības trauksmes devēju izvietojuma izmaiņas. No uzņēmuma puses ir solījums šos darbus veikt steidzamības kārtā.