12.klase novēl

20
Septembris 2019

Skolēni, skolotāji, skolas darbinieki un visi, kuri kaut reizi ir spēruši savu soli Ulbrokas vidusskolā!

 Ir sācies jauns dzīves posms, jauna atkāpe tavā grāmatā.  Šis mācību gads ikvienam ir iesācies ar jauniem izaicinājumiem un cerībām. Kādam tas ir pirmais, kādam pēdējais, tomēr mūs visus vieno viens kopīgs mērķis - būvēt un stiprināt savus spārnus no iegūtajām zināšanām un uzkrātās pieredzes, lai pēc tam varētu doties lielajā lidojumā. Lai mērķtiecība, aizrautība un zinātkāre ir katra sabiedrotais, jo šie trīs elementi viens otru papildina.

Skola ir  liela bagātība. Tev tikai ir jāgrib tā paņemt.  Zināšanas, kuras tu iegūsi, palīdzēs veidot tevi un tavu tēlu. Tas, cik veiksmīgi tu turpināsi gaitas pēc skolas beigšanas, būs atkarīgs  tikai no tevis, tavas motivācijas un tava ieguldītā darba skolas laikā. Piepildot savu sapni, tu piepildīsi arī skolas sapni un mērķi.

Smaidīsim cits citam, jo tas vairo prieku un prieks iedvesmo. Pārsteigsim gan paši sevi, gan arī citus. Būsim radoši, pozitīvi un nebaidīsimies uzdrīkstēties!

Lai piepildīts un izdevies šis gads!

Džaneta, Elīna, Anna, Ulrika

 

Sveicam Jūs jauna mācību gada sākumā!

Mums šogad ir pēdējais 1.septembris šajā skolā, taču mēs to iesākam ar pozitīvām emocijām un platiem smaidiem sejās.

Mēs ļoti vēlamies, lai skolas gaitas kļūtu par jaunu posmu jūsu dzīvē, ko jūs vienmēr varēsiet atcerēties ar milzīgu prieku un gandarījumu. Lai katrs, pēc vasaras siltajiem saules apskāvieniem atgriežoties skolā, spētu paveikt šo kārtējo mācību gadu un izdarīt visu, kas ir mūsu katra spēkos.

Pirmās klases skolēniem, kurus pavadījām uz viņu pirmo klases stundu, caur sevi atdevām visu vēlmi un pacietību mācīties, lai gūtu pēc iespējas labākus panākumus. Tagad ir jūsu kārta pierādīt, ka katrs no mums spēj daudz vairāk nekā pats domā!

Lai šis gads jums visiem nes jaunas zināšanas un siltas atmiņas, ko veidosiet kopā ar saviem skolasbiedriem un klases audzinātājiem! Savukārt, skolotājiem novēlēsim paklausīgus, čaklus un mērķtiecīgus skolēnus.

Viva, Laura, Vusala

Esiet sveicināti, visi Ulbrokas vidusskolas skolēni, skolotāji un vecāki!

 Ir sācies jauns 2019. / 2020. mācību gads. Šis gads katram no mums būs kā jauns sākums ar jaunām iespējām. Būtu svarīgi izprast savu šī gada mērķi, jo tad gads liksies vieglāks un interesantāks. Lai katram izdotos piepildīt savus mērķus, mūsu Ulbrokas vidusskolā šogad ir daudz jaunumu. Mēs, 12. klases audzēkņi, novēlam Jums katram būt pārliecinātam par saviem spēkiem un sasniegt savas virsotnes.

Sigita, Liza, Andris, Dāvis

 

Dārgie skolēni un skolotāji! Apsveicam jūs jaunajā mācību gadā. Mūsu skolā mācās jauni skolēni, tāpēc pieņemsim viņus un būsim draudzīgi. Jauns mācību gads ir jaunas iespējas mainīt savu attieksmi pret mācībām un gūt jaunas zināšanas. Lai mācībās iet viegli, lai nodarbības ir interesantas un lai izklaides būtu jautras, kā arī neaizmirsīsim par skolas noteikumiem un disciplīnu!

Novēlam visiem, ka nākamais gads nesīs visu, kas paredzēts. Ļaujiet plāniem un sapņiem piepildīties! Ticiet sev, smagi strādājiet pie saviem uzdevumiem, nezaudējiet spēku, saskaroties ar grūtībām - un jums veiksies! Laimīgu jauno mācību gadu!

Artis, Elmārs, Rūdis, Rolans