Skolotāji papildina zināšanas

04
Septembris 2019

Augustā 75 skolas skolotāji piedalījās Drustu pamatskolas direktores Kristīnes Paisumas lekcijā "Mācību procesa metodiskie un didaktiskie aspekti", 42 skolas skolotāji klausījās Liepājas Universitātes docētājas Ingas Pāvulas lekciju "Mācību stunda - plānošana, realizācija, izvērtēšana", 32 skolotāji domāja līdzi lektorei - LLU lektorei Ērikai Lankai par audzināšanas izaicinājumiem 21.gadsimtā. Bet lielākā skolotāju pulcēšanās bija seminārā "Mācību stundu plānošana kompetenču izglītības ietvaros", kur pulcējās 93 skolotāji no visa Stopiņu novada. Semināru vadīja mūsu skolas skolotāji, kas vienlaicīgi ir arī Stopiņu novada mācību konsultantes - Inga Linde un Daiga Mežzīle. Tāpat ar lekciju uzstājās arī Ulbrokas vidusskolas direktors Normunds Balabka. Lai zināšanas nebūtu tikai teorētiskas, Stopiņu novada Izglītības darba speciāliste Vija Tomiņa sadarbībā ar Daugavpils Universitāti organizēja arī Stopiņu novada izglītības iestāžu forumu par kompetenču izglītību. 

Nelielu ieskatu par notikušo semināru var apskatīt šeit