Ekoskolu vasaras forums

01
Septembris 2019

Augusta vidū Limbažos notika gadskārtējais ekoskolu vasaras forums, kurā pulcējās vairāk nekā 200 dalībnieku no visām Latvijas ekoskolām. Pasākumā piedalījās arī Ulbrokas vidusskolas ekopadomes pārstāves Laura Ruskule un Juta Bernāne.

Forumā uzmanība tika pievērsta  divām pašlaik pasaulē aktuālām problēmām: klimata pārmaiņām un dabas daudzveidības izzušanai. Foruma dalībnieki pievērsa uzmanību tam, kā skolas var veicināt ilgtspējīgu transportu, kā stāstīt par pārtikas atkritumiem un klimata pārmaiņām, kā veicināt bioloģisko daudzveidību. Pilsoniskās līdzdalības sarunās tika diskutēts par jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšanu, par iespējām padarīt mūsu kopienas aktīvākas.
Piecas foruma dienas tika pavadītas izzinošās lekcijās, praktiskās darbnīcās, saliedējošos uzdevumos, pieredzes apmaiņā.

Skolnieces Lauras Ruskules iespaidi: šo dažu dienu notikumi mūsu komandu ļoti ātri saliedēja, mēs daudz uzzinājām viens par otru, lai gan sākumā viens otru nepazinām. Es klausījos lekcijas par klimata pārmaiņām, dabisku mežu vērtībām Latvijā un ilgtspējīgu apģērba izvēli. Mani pārsteidza, ka mēs esam iztērējuši gada resursu krājumus jau 29.jūlijā; lai turpmāk mēs varētu tā dzīvot, mums ir nepieciešamas 1,5 planētas Zemes.  Mūsu komandas uzdevums bija izveidot Ekopadomes reklāmu, kā arī mēs izveidojām 7 dienu izaicinājumu, kurš varētu ieinteresēt mūsdienu jauniešus un ar kuru būtu iespēja mainīt mūsu apkārtējo stāvokli.  Šajās dienās mēs pārtikām no veģetārās pārtikas, kas bija iziešana no komforta zonas.

Pats jautrākais un spilgtākais notikums bija nakts trase pa dubļiem.  Pienākot pēdējai foruma dienai, neviens nevēlējās doties prom, un mēs apsolījām, ka dosimies cits pie cita uz skolu ekoforumiem, jo tie palīdz saliedēt Latvijas skolas un liek domāt par īstajām pasaules ekoproblēmām un risinājumu iespējām.

Laura Ruskule, Juta Bernāne,

ekopadomes pārstāves