Ekopadome viesojas Stopiņu novada domē

07
Marts 2019

2018.gada rudenī, veidojot vides novērtējumu Ulbrokas vidusskolā par tēmu  transports, paralēli izveidojām anketas ar jautājumiem vecākiem, skolotājiem un skolēniem par transportu un drošību skolas apkārtnē. Anketas tika izsūtītas 4. – 12. klašu skolēniem un visiem vecākiem, kā arī skolas darbiniekiem.

Kopīgi Ekoskolas padomē apkopojām aptaujas rezultātus un izveidojām populārāko atbilžu statistiku.

Tad mēs, Ekopadomes pārstāvji, aprunājāmies un paudām mūsu skolas kopējo viedokli, ieteikumus un uzlabojumus par šo tēmu Stopiņu novada attīstības un plānošanas speciālistei Lindai Čakšei un novada priekšsēdētājas vietniekam Aināram Vaičulenam.

Viņi uzklausīja mūsu viedokli un uzdeva jautājumus par mūsu personīgajiem priekšlikumiem un to, ko mēs paši kā skolas pārstāvji iesakām darīt un mainīt. Domes plānošanas speciāliste mūs informēja ka daži mūsu priekšlikumi jau tiek iekļauti Stopiņu novada attīstības plānā  un ka pie to attīstības jau tiek strādāts, un ka dažus mūsu priekšlikumus  būtu vērts domē apspriest.

Ekopadomes pārstāve

Sigita Urlovska