Pieejamas robotikas nodarbības

02
Janvāris 2019

Robotikas interešu izglītības pulciņā  izglītojamiem tiek dota iespēja neformālā vidē padziļināt esošās un apgūt jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas Fizikas un Dabas zinību jomā,  pārliecināties par savām spējām un sava talanta attīstīšanas robežām, radoši izpausties nodarbībās

Interešu izglītības pulciņa mērķis: attīstīt izglītojamo loģiskās domāšanas prasmes, analītiskās prasmes STEM mācību priekšmetos, nodrošināt skolas bērnu talanta izpausmes iespējas, attīstīt sadarbības prasmes un komandas darba iemaņas, iemācīt iegūtās zināšanas un prasmes izmantot mācību procesā, rodot sasisti starp mācību priekšmetiem. Pulciņā iesaistījušies trīsdesmit divi  3.-6.klašu skolēni.

Afišu var apskatīt šeit