Sācies Adventa laiks Ulbrokas vidusskolā

03
Decembris 2018

Četras nedēļas ilgais Advents ir gaidīšanas un tikšanās laiks, tulkojumā no latīņu valodas tas nozīmē "atnākšanu". Katrai Adventa svētdienai ir sava pamattēma, ka virza tuvāk Ziemassvētku nakts noslēpumam. Advents tiek saistīts ar gavēni, mieru, klusumu un pārdomām. Šā klusā laika simboli ir Adventa vainags un četras svecītes, kas tiek iedegtas katru svētdienu, esot arvien tuvāk Ziemassvētkiem. Luteriskajā baznīcā pirmā svece tiek dēvēta par pravieša sveci, simbolizējot cerību - Kristu, otrā ir Betlēmes svece, apzīmējot aicinājumu uz pestīšanu, trešā ir ganiņu svece – prieks, bet  ceturtā – eņģeļu svece jeb mīlestība.

Arī mēs šodien skolas pagalmā iededzām pirmo Adventa vainaga sveci, sākot Ziemassvētku gaidīšanas laiku.

Vainagu veidoja Skolēnu pašpārvaldes un Eko padomes dalībnieki, akcentējot arī mūsu skolas Eko tēmu, kas šajā mācību gadā ir – transports.

Aicinām Šajā Adventa laikā visus būt draudzīgākiem, mierīgākiem, klusākiem un katram šajā laikā no sirds paveikt kādu labu darbu!

Skolēnu pašpārvalde

 

Foto: Emīlija Skaistkalne, 6.klase