Mācību vizīte uz SIA “Getliņi EKO”

29
Novembris 2018

23.novembrī 5.c klase ESF projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros devās mācību vizītē uz SIA "Getliņi EKO". Skolēni tika iepazīstināti ar poligona vēsturi un darbību šodien. Ekskursijas vadītāja pastāstīja par atkritumu šķirošanas rūpnīcas darbību. Noskatoties videofilmu, skolēni uzskatāmi redzēja, kā Getliņu teritorija pēdējo 20 gadu laikā no videi nedraudzīgas atkritumu izgāztuves, pārtapusi par modernu atkritumu poligonu, kurā iegūtā gāze tiek izmantota elektrības un siltuma ražošanai.

Skolēni apskatīja arī moderni aprīkotās siltumnīcas, vairāk uzzināja, kā, izmantojot tehnoloģijas un inovācijas, triek audzēti Getliņu tomāti un gurķi.

Sarunas laikā ekskursijas vadītāja aicināju katru atcerēties to, cik svarīga ir atkritumu šķirošana, censties samazināt atkritumu daudzumu, kā arī padomāt par to, vai kādus preču iepakojumus, piemēram, nevarētu izmantot atkārtoti.

Šajā mācību vizītē redzētais un dzirdētais bija pierādījums cilvēka un dabas mijiedarbībai, pierādījums tam, cik nozīmīga ir videi draudzīga saimniekošana.

 

Skolotāja Valda