27.septembrī izmaiņas!

13
Septembris 2018

Sakarā ar izglītības konferences norisi skolā, tiek noteiktas šādas izmaiņas: 

1.-4.kl.skolēniem mācības notiks no pulksten 8.50 līdz 11.55 - tās ir pirmās četras stundas. Tās būs stundas pie klašu audzinātājām pēc īpaša stundu saraksta. Pulciņu nodarbības nenotiks. Skolēniem tiks nodrošinātas tā saucamās "sausās pusdienas" un skolēniem, kuri ēd launagu – tā saucamais "sausais launags". Sākumskolas skolēniem autobusi mājup visos maršrutis izbrauc pulksten 12.15. Skolēniem, kuriem šajā laikā nebūs iespēja doties mājup, tiks nodrošināta apvienotā pagarinātā grupa un nokļūšana mājup pulksten 13.40, 14.30 vai 15.20. 

5.-11.klašu skolēniem – projekta diena – individuāls darbs mājās “Karjeras kompass” pēc izstrādātiem darba uzdevumiem.

12.klase konferences laikā nodrošinās dežūras skolā.