24.septembrī - brīvdiena!

13
Septembris 2018

Sakarā ar Viņa Svētības pāvesta Franciska pastorālo vizīti Latvijā 24.septembris ir valstī noteikta brīvdiena. Tajā dienā uz skolu nav jāiet.