Latvijas Ekoskolu apbalvošana

23
Septembris 2016

Latvijas Ekoskolu apbalvošana.

     Pirmdien, 19. septembrī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana – 125 skolas saņēma prestižo starptautisko Zaļo karogu, bet vēl 57 skolas ieguva Latvijas Ekoskolas sertifikātu. Lai saņemtu Ekoskolu apbalvojumus, skolām visa mācību gada garumā ir jāīsteno vides izglītības programma un jāiesaistās apkārtējās vides pārvaldībā, kā arī jācenšas videi draudzīgās praksēs iesaistīt apkārtējā sabiedrība.

     Jau trešo gadu starp apbalvotajām skolām bijām arī mēs - Ulbrokas vidusskola. Šogad savu pirmo Zaļo karogu ieguva arī mūsu kaimiņi – PII „Pienenīte”.

     Apbalvošanas pasākumā mūsu skolu pārstāvēja koordinatore Solvita Alksne un Ekopadomes pārstāves ,7.c klases skolnieces Nikola Bokta un Katrīna Zuļģe.

    Svinīgajam pasākumam bija divas daļas - pirmajā daļā skolas saņēma apbalvojumus un varēja iepazīties ar labās prakses piemēriem. Pasākuma otrajā daļā notika kampaņas “Solis pasaulē” atklāšana. Kampaņas mērķis ir veicināt dažādu iestāžu un skolu pārstāvju sadarbību, lai veicinātu vides un globālās izglītības tēmu apskatīšanu mācību saturā. Saistībā ar kampaņu Ekoskolām un citiem interesentiem būs iespēja piedalīties ikgadējās Ekoskolu Rīcības dienās, Globālās izglītības nedēļā un starptautiskajā izglītības akcijā “Pasaulē lielākā mācību stunda”. 

      Pēc apbalvošanas pasākuma Ekoskolu pārstāvji devās kopīgā gājienā, simboliski savijot katras skolas atvestu pavedienu lielā zināšanu, rīcību un apņemšanās kamolā.

7. c klases skolnieces pēc pasākuma atzina, ka viņas iedvesmojuši Ekoskolas Žūrijas locekļu stāsti un viņas ar nepacietību gaida šī gada Ekopadomes sēdes, lai varētu sākt jaunus projektus.

    Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau četrpadsmit gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas vairāk nekā 200 izglītības iestādes (no pirmsskolām līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas vairāk nekā 49 000 skolas. Iepriekšējā mācību gadā Latvijā plīvoja 117 Zaļie karogi. Šīs balvas skolām tiek piešķirtas uz vienu mācību gadu un ikreiz jānopelna no jauna. Lēmumu par skolu apbalvošanu pieņēmusi Ekoskolu programmas Nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir VARAM, IZM un citu valsts institūciju, kā arī sabiedrisko vides aizsardzības un izglītības organizāciju pārstāvji. 

    Ekoskolu Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu.
 

Bildes no pasākuma var apskatīt šeit

Raksta sagatavošanā izmantota Leldes Vaivodes sagatavotā informācija.