Rīcības dienas

10
Novembris 2015

Rīcības dienas.

Rīcības dienu ietvaros 9.a klase un skolotāja Irina Kalniņa izstrādāja projektu „Ķērpji – gaisa tīrības bioindikatori”. Šī projekta ietvaros skolēniem vajadzēja pētīt Stopiņu novadā esošos ķērpjus. Audzēkņi sadalījās grupās. Skolēnu  rudens  brīvlaikā grupām vajadzēja ievākt ķērpjus no Līgo parka, noteikt to sugu, aprakstīt katru no tām un, visbeidzot – uztaisīt vai uzzīmēt karti ar maršrutu, kurā būtu atrodami koki, no kuriem ievāktas noteiktās ķērpju sugas.

Pēc brīvlaika skolēniem vajadzēja nodot paštaisītos projektus kopā ar ķērpju paraugiem ģeogrāfijas skolotājai.

2015.gada 9.novembrī eko padomes pārstāves no 9.a klases – Andra Blažģe, Katrīna Anevica, Anna Marija Kubile un Kristiāna Jaunpetroviča  - devās uz bērnudārzu PII                    ‘’Pienenīte ‘’ , kur pirmskolas vecuma bērniem vadīja izglītojošu nodarbību ‘’ Izzini ķērpjus ‘’ . Nodarbībā tika rādīta prezentācija par ķērpju augšanu, rašanos un to funkcijām.

Pēc prezentācijas bērniem bija jāsaliek puzles ar ķērpju attēliem un jāatbild uz dažiem viktorīnas jautājumiem par ķērpjiem. Bērni ļoti aktīvi darbojās un zinātkāri klausījās prezentāciju.

Nodarbības mērķis bija pastāstīt bērniem, ka ķērpji ir kā gaisa tīrības bioindikatori un ka Stopiņu novadā to ir daudz – tātad arī gaiss mūsu novadā ir tīrs!

Projektus apskatei nodeva arī Līču dienas centram un tā vadītājai Zandai Pelšei.

 Mēs varam lepoties par to, ka mūsu novads ir tīrs un ekoloģisks!

Sabīne Rudzīte, Andra Blažģe, Katrīna Anevica,

9.a kl. skolnieces