Putras dienas Ulbrokas vidusskolā!

11
Novembris 2015

Putras dienas Ulbrokas vidusskolā!

Oktobrī ir starptautiskā Putras diena, bet mēs savā skolā putru vārījām visu oktobra mēnesi.

5.-9. klašu meitenes mājturības un tehnoloģiju stundās uzzināja:

  • kādi graudaugi aug Latvijā un arī citās zemēs,
  • no kuriem graudiem gatavo kādus putraimus,
  • kāda ir graudu uzturvērtība,
  • kā pagatavot gardas, interesantas putras.

Skolnieces sadalījās grupās,  katra grupa sameklēja kādu interesantu recepti - bija gan no vecmāmiņas recepšu grāmatas, gan modernas, internetā atrodamas receptes ar dažādām piedevām. Visas garšoja labi.

                Katrā klasē viena grupa vārīja ievārījumu, ko ēst pie putras. Bija noteikums - vārīt no sezonāliem augļiem un ogām. Daudzas meitenes bija tikai redzējušas, kā mamma un vecāmamma vāra ievārījumu, bet pašas nebija to darījušas. Visām bija gandarījums par gardajiem ābolu, brūkleņu vai arī dzērveņu ievārījumiem. Meitenēm izdevās ļoti labi.

                Kad galdi bija klāti, tad arī dažreiz uz degustāciju tika aicināti zēni. Viņi bija bargi vērtētāji, bet visi izteicās atzinīgi par meiteņu cienastu. Izrādījās, ka dažs nebija vispār ēdis putru un nezināja, ka tā garšo tik labi.

                Ar skolēniem arī pārrunājām, cik garš ceļš ejams graudam, līdz tas nonāk uz mūsu galda. Runājām, ar ko atšķiras graudi, kas audzēti lielajos laukos un apstrādāti ar ķimikālijām, un tie, kas audzēti bioloģiskajās saimniecībās, kur neizmanto lauksaimniecības ķīmiju. Raisījās sarunas arī par to, ka Latvijā audzēta produkcija ir lētāka un neizmantojam transportu, kas piesārņo vidi un rada papildus CO2  .

                1.- 4.klašu skolēni kopā ar savām audzinātājām nāca uz meiteņu mājturības kabinetu un vārīja putras un degustēja.

9. a klase latviešu valodas stundās pētīja vārda putra nozīmes un frazeoloģismus, kā arī veidoja jaunus vārdus un teicienus.

9. a klases skolēni iesaka šādus teicienus:

Kā pa putru!

Nu būs putra!

Putru neēdīsi, tad augsi kā gliemezis.

Ja daudz runāsi, sauks tevi par putrīgo.

Skolā bija putraina diena.

Viss darbs putrā aizgājis.

Labu putru vārīsi, saimes smaidus pelnīsi.

Cik priecīgs putru ēdīsi, tik labu dzīvi dzīvosi.

9.a klases skolēni darinājuši jaunus vārdus:

putriņš- mazs bērns, kurš daudz ēd putru;

putrains – kaut kas nesakarīgi pateikts;

putrulis – katls, kas paredzēts tikai putras vārīšanai;

putrietis – putras zinātnieks;

putrīne – putru pavārgrāmata;

noputrējies – nosmērējies ar putru;

putvāris – pavārs, kas specializējies putru vārīšanā;

pieputrot – piebarot ar putru;

putronijs – ķīmisks elements;

uzputrināts – apdullis.

 

                Mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Solvita Alksne