Miķeļdienas gadatirgus

25
Septembris 2015

Miķeļam gaili kāvu
Deviņiem cekuliem,
Lai tas man jaunu gadu
Rudzus, miežus audzināja.

29.septembrī Miķeļdienas tirdziņš