Labo darbu nedēļa

13
Novembris 2014

Labo darbu nedēļa visā Latvijā notika no 13. līdz 19.oktobrim. Tās mērķis bija aicināt jauniešus darīt labus darbus:

  • palīdzēt pensionāram kaimiņos atnest pirkumus, palīdzēt dārza darbos vai kopīgi padzert tēju;
  • doties uz dzīvnieku patversmi;
  • uzkopt skolas vai savas mājas pagalmu;
  • veikt jebkuru labvēlīgu rīcību.

Ulbrokas vidusskolas Ekopadome nolēma sniegt atbalstu Rīgas dzīvnieku patversmei „Ulubele”.

 Vispirms tika noskaidrots, kāda palīdzība visvairāk nepieciešama. Ekopadome nolēma aicināt skolēnus vākt palagus, gultas pārvalkus u.c., lai dzīvniekiem aukstajos laikapstākļos būtu siltas migas. Tika vākti arī ziedojumi.

Labo darbu nedēļā savākto Ekopadomes pārstāvji nogādāja patversmē, kur devās arī divu stundu ilgā pastaigā ar patversmes iemītniekiem.

            Paldies visiem skolēniem un vecākiem, kuri atsaucās aicinājumam.

           

Ekopadome un

 Evita Dimante

 

 Labo darbu nedēļa sākumskolā

 

Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv jau sesto gadu organizēja akciju „ Labo darbu nedēļa”. Akcijas mērķis ir aicināt sabiedrību sniegt atbalstu līdzcilvēkiem un dzīvniekiem, lai vairotu palīdzēšanas kultūru Latvijā.

     Arī Ulbrokas vidusskolas skolēni aktīvi iesaistījās šajā akcijā un ar saviem labajiem darbiem pierādīja, ka palīdzības sniegšana otram ir ieguvums ne tikai palīdzības saņēmējam, bet arī pašam tās sniedzējam.

     Sākumskolas žurnālistu pulciņa dalībnieki apkopoja iegūto informāciju par jaunāko klašu skolēnu labajiem darbiem.

     Katrīna Kalēja un Evelīna Sturme noskaidroja, ka 1.c klases skolēni  bija čakli palīgi saviem vecākiem dažādos mājas darbos. Viņi grāba lapas, pārlasīja kartupeļus, lobīja pupas, rūpējās par vitamīnu krājumiem ziemai. Labs darbiņš bija malkas ienešana, kartupeļu mizošana, trauku mazgāšana un istabas sakārtošana.

     Liels prieks par bērniem, kuri devās uz dzīvnieku patversmi „ Ulubele” un aizveda sunīšiem segas, dvieļus, palagus un spilvenus siltākām un mīkstākām guļvietām. Īpašs notikums, protams, bija pastaiga ar suņiem. Prieks arī par kaķīšu apmeklējumu.

     Kāda meitene iepriecināja skolotāju ar pašgatavotu „ Labo domu kastīti” .

     1.c klases skolēni secināja, ka labie darbi ir visi tie darbi, kuri nav sliktie. Viņi saprot, ka netīras rokas, kas reizēm nosmērējas darbos, var nomazgāt. Viņi zina, ka dzīvnieki prasa pastāvīgas rūpes.

   Roberts Ikaunieks un Kristaps Dubrovskis apkopoja 2.a klases skolēnu veikumu. Arī šie bērni galvenokārt veica labus darbiņus savās mājās, palīdzot ģimenei. Viņi grāba lapas, veidoja komposta kaudzi, vāca vēl pēdējo rudens ražu, tīrīja pagalmu.

     Daudzi bija centīgi palīgi saviem vecākiem – iznesa atkritumus, uzkopa istabu, laistīja puķes, palīdzēja ēstgatavošanā.

     Vairāki bērni veda pastaigā suni, rotaļājās ar mājas mīluli kaķi, gāja barot pīles.

     2.a klases skolēni saprot, ka ir jauki dzīvot sakoptā vidē, ka labs darbs dod prieku apkārtējiem. Savus labos darbus viņi attēloja zīmējumos.

     Asnāte Grīnfogele un Līga Lūse iepazinās ar 3.a klases skolēnu labajiem darbiem.

Vairāki bērni strādāja sava dārza un pagalma sakopšanā – grieza vecās puķes, grāba lapas, vāca ražu.

     Skolēni čakli darīja dažādus mājas darbiņus – kārtoja istabu, gatavoja pusdienas, veica citus svarīgus saimniecības darbus.

     Kāds no klases apmeklēja vectēva kapavietu un to sakopa.

     Skolēni viesojās dzīvnieku patversmē un aizveda uz turieni palagus, segas, spilvenus, bļodiņas, un veda sunīšus pastaigās. Kāds no klases skolēniem ar kārumiem pacienāja zirgu.

     Kāda meitene no klases nopirka dāvanas bērniem, kuri ir slimnīcā.

     3.a klases skolēni secināja, ka, darot labus darbus, ir prieks, un tā var gūt arī jaunus draugus. Labie darbi palīdz radīt tīru vidi. Visi klases skolēni par paveikto ir priecīgi, un viņi domā, ka ar saviem labajiem darbiem palīdzēs skolai iegūt EKO karogu

     Kate Vecumniece jūtas laimīga par 3.b klases skolēnu darbu šajā nedēļā – dažādu noderīgu lietu ziedošanu dzīvnieku patversmei „ Ulubele”. Daudzi klases bērni atnesa dvieļus, palagus, spilvenus, segas un kartonu suņu guļvietām. Kādam sunītim tiks arī jauna pastaigu pavada.

     Skolēni ir priecīgi par paveikto, jo saprot, ka visvairāk palīdzības ir nepieciešams tiem, kuri paši sev nevar palīdzēt. Visi klases bērni, kuri piedalījās Labo darbu nedēļā, ir lepni par padarīto.

     Lana Anna Stroikova izjuta prieku par 4.a klases skolēnu veikumu.

     Viņiem izdevās pārsteigt skolas apkopēju. Kādu dienu bērni paši rūpīgi iztīrīja klasi un apkopējai uzrakstīja zīmīti, ka tagad viņai ir brīvs laiks tējai un kārumam (tēju un kārumu bērni atstāja uz galda). Protams, gandarījums visiem bija par nākamajā rītā saņemto apkopējas „paldies!”.

     Vairāki klases skolēni iepriecināja skolotājas ar pašdarinātām dāvaniņām.

     4.a klases bērni secināja, ka labs atmaksājas ar labu, ka, otram dodot, pats kļūsti priecīgāks un laimīgāks.

     Agate Goba un Alise Ozola bija gandarītas par 4.c klases skolēnu labajiem darbiem.

     Arī šīs klases galvenais darbiņš bija palīdzības sniegšana dzīvnieku patversmei. Bērni kopā ar klases audzinātāju savāca daudz noderīgu lietu, lai padarītu dzīvnieku dzīvi patīkamāku un labāku.

     Skolēni pārliecinājās, cik daudz pozitīvu izjūtu sagādā labs darbs, kurš veikts nesavtīgi un no sirds.

     Jātic, ka visi mūsu skolas sākumskolēni, kuri piedalījās Labo darbu nedēļā, izjuta, cik patīkama un nozīmīga var būt palīdzības sniegšana. Darot kopā, var izdarīt ļoti daudz laba!

Galerija

Sākumskolas žurnālistu pulciņa vadītāja

Valda Rūtiņa