Galerija

12.klases radošie darbi angļu valodā

12.klases radošie darbi angļu valodā What can I do to save the environment? veltīti vides aizsardzībai. Katrs mēģināja apzināt savu ieguldījumu - kā es varu aizsargāt un glābt apkartējo vidi.