Galerija

Ģimenes mīļākās tautasdziesmas

Atzīmējot K.Barona mūža lielo gadskārtu, šonedēļ sākumskolas klasēs notiek mācību priekšmetu nedēļa. Tās laikā skolēni iepazīstas ar K.Barona dzīves gājumu un tautasdziesmu vākšanas un kārtošanas darbu, tiek  izzinātas  skolēnu un vecāku mīļākās tautasdziesmas, kas mudina vairot  tautasdziesmu  saglabāšanu- lai ikviena dziesmu kamols satītos arvien lielāks un pilnīgāks. 3.c skolēnu un viņu ģimeņu mīļākās tautasdziesmas skatāmas noformējumā.