Galerija

8.m uzzina par sistemātiku un taksoniem

Nu jau ceturto gadu Ulbrokas vidusskolā tiek realizēta ESF projekta programma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai", kuras ietvaros skolēni dodas mācību vizītēs uz dažādiem Latvijas uzņēmumiem, iestādēm un pasākumiem, kuros skolēni var iepazīties plašāk ar bioloģijas zināšanu pielietojumu dažādās tautsaimniecības jomās un izglītības procesos.

 

Šinī mācību gadā pirmā mācību vizīte bija 8.m klasei uz Rīgas zooloģisko dārzu, kur speciālista Māra Lielkalna vadīti skolēni iepazinās ar sarežģīto bioloģijas apakšzinātni - sistemātiku. Skolēni mācījās saskatīt dažādu dzīvnieku grupu svarīgākās atšķirības, raksturīgās īpatnības un pēc tām grupēt dzīvniekus taksonos. Pēc šīs mācību vizītes pārrunājām redzēto un iegūtās zināšanas. Pēc Rīgas Zoo apmeklējuma 8.m klases skolēns Oskars Auseklis vērtēja pasākumu šādi: "Šī gada 18. septembrī kopā ar klasi devos mācību ekskursijā uz Rīgas Zooloģisko dārzu. Ekskursijas laikā gida pavadībā klausījos par dzīvniekiem un arī pats līdzdarbojos dažādās aktivitātēs.

 

Ekskursija bija interesanta un izglītojoša, jo tika stāstīts par dzīvnieku iedalījumu klasēs un sugās, par katras sugas raksturīgajām iezīmēm, izskatu, barošanos un dzīves apstākļiem savvaļā. Apskatījām putnus, rāpuļus, abiniekus, zivis, vēžveidīgos dzīvniekus, kā arī zirnekļveidīgos. Man patika stāsts par putniem, uzzināju jaunas sugas, piefiksēju kopīgās iezīmes – visiem putniem ir divas kājas, visi putni ir silt asiņu, visi putni dēj olas. Kā interesantu faktu piefiksēju, ka Latvijā ir piefiksētas 13 pūču sugas, bet Latvijā regulāri ligzdo tikai sešas. Mēs runājām arī par zivīm un šis stāsts man patika visvairāk, jo, manuprāt, zivis ļoti interesanti izskatās, ir ļoti daudzveidīgas un arī patīk vērot to uzvedību.

 

Ekskursijas beigās bija iespēja pašiem piedalīties spēlēs, kur iesākumā dzīvniekus vajadzēja sadalīt grupās atbilstoši to sugai, un tad sakārtot taksonus augošā secībā. Šī spēle man patika vislabāk, jo iepriekš nezināju, kas ir taksoni un kā tos sakārtot.

 

Lai arī Zooloģiskajā dārzā biju bijis arī iepriekš un zināju, kādi dzīvnieki tur atrodami, gida stāstījums palīdzēja uzzināt vairāk par katru sugu, atklājot jaunas lietas. Kopumā man ekskursija ļoti patika un bija noderīga, kas ieinteresēja mani uzzināt vēl vairāk par dzīvnieku pasauli un viņu dabu. "

#MacibuekskursijaRigasZoo

#RigasZoo