Galerija

Iepunktojam pavasari impresionistu stilā

8.klases skolnieku darbi vizuālajā mākslā. Skolotāja Inga Vereba.

#vizualamaksla #attalinatamacisanas