Galerija

Skolēnu motivācijas sistēmas līderu apbalvošana

10.janvārī skolā notika Skolēnu motivācijas sistēmas pirmā pusgada labāko skolēnu apbalvošanas pasākums. Balvas, atzinīgi vārdi, skolas vadības - direktora un direktora vietnieces mācību darbā - rokasspiedieni, kliņģeris, kakao un intervijas, sēžot uz orģināla krēsla, kas "filmējies" filmās "Vella lapi" un "Melnā vēža spīlēs" - visu to izbaudīja Skolēnu motivācijas sistēmas līderi. Intervijās bērni atzina gan to, ka bija cerējuši iekļūt līderos, gan arī to, ka bija pārsteigti par iegūto vietu - tā, piemēram, viena ceturtās klases skolniece cerēja uz trešo vietu, bet ieguva pirmo vietu.