Galerija

Kafija ar politiķi

4.decembrī skolā notika pasākums "Kafija ar politiķi", kurā Ulbrokas vidusskolas skolēni un novada jauniešu aktīva pārstāvji tikās ar Stopiņu novada domes priekšsēdētājas vietnieku Aināru Vaičulēnu, SIA "Ulbroka" valdes priekšsēdētāju Aivaru Koktu, Stopiņu novada deputāti un pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenīte" vadītāju Leldi Sturmi , kā arī Stopiņu novada domes deputātu un Getliņi EKO administratīvo direktoru Gunti Kampi.

"Kafija ar politiķiem" ir Zviedrijā radīta un Latvijā adaptēta līdzdalības metode, kuras mērķis ir pārdomātā un patīkamā vidē abām iesaistītajām pusēm – jauniešiem un politiķiem – dot iespēju satikties, iepazīties un pārrunāt jauniešiem aktuālus jautājumus. Jauniešiem tā nereti ir pirmā iespēja tieši un nepastarpināti uzrunāt lēmumu pieņēmējus (deputātus, pašvaldības darbiniekus, iestāžu vadītājus), izstāstīt par sev svarīgo un uzdot jautājumus, savukārt, politiķiem tā ir iespēja dzirdēt par jauniešiem aktuālo no „pirmavota” – paša jaunieša.

“Kafija ar politiķiem” ir platforma neformālām sarunām brīvā gaisotnē, kurā visi runā viens ar otru kā līdzīgs ar līdzīgu. Sarunas tiek moderētas (ir viens vadītājs) un strukturētas (tiek izmantotas dažādas diskusiju metodes, piemēram world caffee, atklātā diskusija u.c.) un tajās tiek pārrunāti abām pusēm svarīgi jautājumi. "Kafija ar politiķiem" tiek īpaši gatavota - gatavojas gan jaunieši, gan pašvaldību pārstāvji, kā arī pasākuma organizatori un vadītāji, lai apzinātu aktuālos jautājumus, "sāpes" un gaidas.

„Kafija ar politiķiem” metode lieliski darbojas kā līdzeklis, lai gan jaunieši, gan politiķi pārvarētu stereotipus, gūtu pozitīvu saskarsmes un kopā darbošanās pieredzi. Pēc diskusiju pasākumiem jaunieši bieži saka: „Es nekad nebūtu domājis, ka arī mēs varam kaut ko darīt lietas labā!”, savukārt lēmumu pieņēmēji secina – „Mēs nezinājām, ka mūsu novadā ir tik aktīvi un darboties griboši jaunieši!”.