Galerija

Leļļu teātra izrāde skolā

Šodien pie 1.-2.klašu skolēniem atbraukuši ciemos kaķi, kas aizbēguši no mājām...

Tā laikam varētu teikt bērni, bet patiesībā ciemos atbraucis leļļu teātris "Tims" ar izrādi

"Nekur nav tik labi kā mājās". Bet tālāk gan ir tā, kā saka bērni 

#lelluteatrisTims #nekurnavtiklabikamajas #lelluteatrisskola