Galerija

1.b- Zoodārzā

Mācību vizīte uz Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu

29.novembrī 1.b klases izglītojamie ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros devās mācību vizītē uz Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu. Mācību nodarbības tēma bija “Mājdzīvnieki un savvaļas dzīvnieki”.

Vispirms notika saruna un praktiska darbošanās mācību klasē, kuras laikā skolēni grupēja dzīvnieku attēlus, nosakot, kuri ir mājdzīvnieki, kuri – savvaļas dzīvnieki. Gadījās arī kļūdas, kuru rašanos nodarbības vadītāja analizēja, tā papildinot bērnu zināšanas un pieredzi. Katrs varēja apskatīt, pataustīt un pasmaržot dažādus priekšmetus vai lietas, ko cilvēks iegūst no mājdzīvniekiem.

Īpašu sajūsmu izsauca iespēja paglaudīt trusīti un tuvumā apskatīt Madagaskaras šņācējprusaku. Viņa šņāciens bija patiešām iespaidīgs!

Lai atbildētu uz jautājumu, kuru – savvaļas vai mājdzīvnieku – zoodārzā ir vairāk, izglītojamie gides pavadībā devās ekskursijā pa zoodārzu. Bērni pārliecinājās, ka savvaļas dzīvnieku, protams, ir daudz vairāk.

Neraugoties uz to, ka laikapstākļi nebija piemīlīgi, jo ik pa brīdim līņāja, vairums bērnu mācību vizīti vērtēja kā interesantu un izdevušos. Paldies 1.b klases skolēniem par aktīvu līdzdarbošanos nodarbības laikā!

Skolotāja V.Rūtiņa