Galerija

Salabo pasauli

Ulbrokas vidusskolas Ekopadome vada plakātu darbnīcu Ropažos Ekoskolu pasākumā "Salabo pasauli".