Galerija

Projektu nedēļa

Šajā mācību gadā Ulbrokas vidusskola ir iesaistījusies Ekoskolu kustībā, tādēļ projektu nedēļas laikā skolēni iepazinās ar visām septiņām Ekoskolu tēmām. Tās ir – atkritumi, enerģija, ūdens, transports, veselīgs dzīvesveids, skolas apkārtne, klimata izmaiņas, meži.

Sākumskolas skolēniem projektu nedēļa sākās ar ciemiņu uzņemšanu no Garkalnes „Amatnieku darbnīcas”. Amatnieki skolēnus iepazīstināja ar dažādiem kokiem un materiāliem, kādus izmanto galdniecībā. Tāpat skolēniem bija interesanti iepazīties ar senajiem darbarīkiem – slīmestu, ar kuru mizoja vai greba koku, un divroča zāģi, kuru agrāk izmantoja koku un baļķu zāģēšanai.

Tālāk nedēļas gaitā pirmās klases turpināja iepazīšanos ar mežā augošajiem kokiem un augiem, ar dzīvniekiem, putniem, kuri tajā dzīvo. 1.c klase devās pastaigā uz mežu, lai aptaustītu un apskatītu mežā augošos kokus un augus

Otrās un trešās klases skolēni pētīja augus un dzīvniekus, kas atrodami dažādās ūdenstilpnēs. Skolēni mācījās meklēt informāciju un vēlāk to apkopot. Lai labāk iepazītu dabu ūdeņos, vairākas klases devās uz Dabas muzeju, kur piedalījās dažādās nodarbībās. Klasē viņi veidoja dažādus maketus, zīmējumus par uzzināto.

Ceturtās klases skolēni iepazinās ar veselīga uztura un veselīga dzīvesveida pamatprincipiem. Veidoja savam vecumam piemērotus vingrojumu kompleksus, iepazinās ar dažādiem sporta veidiem un tam nepieciešamo inventāru un spēles laukumiem – veidoja to maketus. Pabija Medicīnas muzejā, kur iepazinās ar redzes veselību, mācījās acu vingrinājumus, lai varētu labāk redzēt un ilgāk saglabāt labu redzi. 

5.a klase projekta nedēļas laikā iepazinās ar preču zīmēm, izveidoja informatīvus plakātus par to nozīmi. Pabija RIMI veikalā, kur iepazinās ar tirdzniecības uzņēmuma ikdienu. 5. b klase izpētīja atkritumu šķirošanas nozīmīgumu, izveidoja bukletu un reklāmu par atkritumu šķirošanu. Lai labāk skolēni saprastu, kas ir atkritumi, kā tos glabā, izmanto tālāk, abas klases devās uz Getliņu atkritumu poligonu.

6.a klase veidoja viktorīnu sākumskolai - domāja jautājumus un dažādus uzdevumus, kas saistīti ar viņu projektu nedēļas tēmām. Viktorīna notika 13. februārī. Paši skolēni bija izgatavojuši arī balvas dalībniekiem. 6.b klase pētīja, kā skolēni un skolas darbinieki izmanto transportu nokļūšanai skolā. Tā kā skola atrodas ārpus apdzīvotām vietām, mēs visi braucam ar transportu, tādēļ mūsu saražotais CO2 izmešu daudzums ir ļoti liels.

7.a klase pētīja, kādas klimata pārmaiņas ir gaidāmas nākotnē un kas tās ietekmē, kā mēs tās varam mainīt ar savu zaļo domāšanu un rīcību. 7.b klase izveidoja informatīvu plakātu par atkritumu šķirošanu. Viņi savā darbā pētīja atkritumu šķirošanas nosacījumus un ietekmi uz vidi. 7.c klase pētīja skolēnu, skolotāju sajūtas skolā – skolas garīgo vidi.

8.b klase izvēlējās vietu āra klasei pie skolas un izveidoja projektiņu, kāda tā varētu izskatīties. Nāk pavasaris, un mums visiem vairāk laika gribas pavadīt ārā svaigā gaisā. Āra klase būtu arī interesantu stundu risinājums skolā, kad varētu dažādus pētnieciskos un izzinošos darbu veikt laukā. 8.a klase veidoja Ekoskolu draudzības pasākuma scenāriju, kura ietvaros izveidoja dziesmu „Zaļot gribam mēs” un informatīvu filmiņu par Stopiņu novadu.

10.klases zēni veica jau nopietnāku skolas energoauditu. Viņi meklēja iespējas ietaupīt elektroenerģiju, siltumu, ūdeni, lai samazinātu skolas izdevumus. Tika izveidota video reportāža par skolas energo resursu taupīšanu un nākotnes energoprojektiem. Meitenes veica pētījumus par modificētās pārtikas ietekmi uz mūsu veselību.

Plašāk ar skolēnu projektu nedēļas darbiem var iepazīties skolas bibliotēkā.

Ekoskolas koordinatore

Solvita Alksne