Galerija

Iesvētības Ulbrokas vidusskolā

Šajā mācību gadā 10. klašu iesvētību tēma bija “IESLODZĪTIE”. Visiem 10. klases skolēniem šajā dienā bija jāģērbjas “brutāli”, jāizrotā sevi ar uzzīmētām rētām un jāizdomā nežēlīgas iesaukas.

Iesvētības iesākām ar telefonu “ievākšanu” un fiziskajām aktivitātēm, jo šajā dienā  “pāraudzināšanas iestāde” nav iedomājama bez tām. Pirms tam desmitajiem tika nolasīts spriedums, ka viņi tiek notiesāti uz trim gadiem bez tiesībām uz ātrāku atbrīvošanu.

Pēc šīm rīta aktivitātēm 10. klasei bija jādodas uz stundām. Taču Ekonomikas stundas beigās mēs ieradāmies, lai pārliecinātos, ka visi cītīgi mācās. Uzdevām arī kontroljautājumus par klases audzinātāju – mīļākie ziedi, filma, grāmata. Par nepareizām atbildēm bija jāveic fiziskas aktivitātes. Kā par pārsteigumu 10. klases audzinātājai Dzintrai šajā dienā bija dzimšanas diena. Tā nu visi devāmies pie skolotājas, dziedot dziesmu “Daudz baltu dieniņu”.

P. S. Skolotāja vēlāk teica, ka tā viņu sveica pirmo reizi.

Starpbrīdi desmitie tika sadalīti trīs komandās un katra komanda ieslodzīta “izlaušanās klasē” jeb Ģeogrāfijas, Fizikas, Latviešu valodas kabinetos. Šeit viņiem komandā bija jāizspēlē spēle, kurā bija vairākas norādes, kuru beigās bija jāatrod “atslēgas vārds”, kas jāizsaka pie durvīm, kā rezultātā viņi tiktu izlaisti. Ar šo uzdevumu viņi veiksmīgi tika galā.

Iesvētību turpinājumā bija vienojošs uzdevums. Desmitie nostājās kolonnā, un viņu potītes tika sasietas ar virvi. Šādā veidā viņiem bija jāveic maršruts pa skolas telpām.

Izskaņā tika organizēta stafete, kā arī pats svarīgākais brīdis – zvērests, kurā viņi solīja pildīt zvērestā rakstīto.

Kopumā mēs, 11. klase, radījām labu iespaidu par vidusskolas gaitām un sveicām 10. klasi kā “iesvētītus” vidusskolēnus.

 

Dārta Šulce, 11. kl.