Galerija

Diena par godu skolotājiem

4.oktobrī Ulbrokas vidusskolā notika Skolotāju dienas pasākumi. Vidusskolas skolēni Skolēnu pašpārvaldes vadībā jau no agra rīta rosījās pa skolu, rūpējoties par pārsteigumiem. Skolotāji gan tika sagaidīti pie ieejas ar ziedu, gan bija skaisti klāts galds ar gardumiem skolotāju istabā, gan bija sarūpēts skaists koncerts, gan arī stundas notika - vidusskolas skolēnu vadībā. Paldies! Lai visiem jauka un pozitīvām emocijām pilna Skolotāju diena!