Galerija

3.b - Baldones observatorijā

18.oktobrī 3.b klases izglītojamie ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros devās mācību vizītē uz Baldones observatoriju. Planetārijā izglītojamie pētīja zvaigžņotās debesis un pavisam tuvu iepazina Saules sistēmas planētas. Skolēni nostiprināja un papildināja savas dabaszinību stundās iegūtās zināšanas, mācījās debesīs saskatīt un atpazīt dažus zvaigznājus, piemēram, Lielos Greizos Ratus un Mazos Greizos Ratus, mācījās sameklēt un ieraudzīt Polārzvaigzni. Bērni apguva arī jaunus jēdzienus, viens no interesantākajiem bija “terminators”, kurš redzams, raugoties uz Zemes pavadoni Mēnesi. Visā nodarbības laikā izglītojamie aktīvi piedalījās, ne tikai atbildot uz jautājumiem, bet arī praktiski sadarbojoties.

Pēc zvaigžņotā debess juma pētīšanas skolēni devās uz radošo “Kosmisko ziepju” darbnīcu, kurā katrs izgatavoja savu smaržīgu ziepju gabaliņu. Šāds suvenīrs iepriecināja ikvienu!

Trešā nodarbība bija “Zaļie brīnumi”, kad nodarbības vadītājs demonstrēja dažādus fizikas un ķīmijas eksperimentus. Tajos varēja piedalīties arī paši izglītojamie, tāpēc viss notiekošais viņos raisīja visdažādākās emocijas, sākot ar pārsteigumu un izbrīnu līdz pat nedrošībai un atvieglotām nopūtām.

Mājupceļā bērni atzina, ka mācību vizīte bija interesanta un izglītojoša. Paldies 3.b klases skolēniem un viņu klases audzinātājai par atsaucību un līdzidarbošanos!

Skolotāja V.Rūtiņa

Brauciens notika projekta "8.3.2.2./16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros.