Galerija

Sveču diena 2014

Mūsu skolā 7. februārī  tika svinēta Sveču diena, kura kalendārā iezīmēta 2. februārī.

Pasākumu vadīja 9.b klases pārstāves  Sandra Seile un Loreta Krūmiņa.

Viņas iepazīstināja  skolēnus un skolas darbiniekus ar Sveču dienas tradīcijām un ticējumiem.  Skolotāja Guna  Mūriņa rīkoja rokdarbu konkursu, kurā  no katras klases piedalījās  viens pārstāvis. Viņi rādīja savas sveču gatavošanas dotības . Katram skolēnam tika iedots vasks un virvīte. Kamēr viņi darbojās, pasākumu krāšņoja  deju kolektīvs  „Pastalnieki”  ar jautrām dejām. Kad sveces bija uztaisītas, skolēni kopīgi noskaitīja Sveču dienas četrrindīti. Tagad visi zina, kas ir un kas nav jādara  Sveču dienā.

Sandra Seile,

9.b klases skolniece