Galerija

Mācību vizītes 7.-12.klašu skolēniem

Pēdējos divus mācību gadus Ulbrokas vidusskolas skolēni ir varējuši izmantot ES finansētas dažādu jomu programmas, no kurām viena ir "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ar aktivitāti STEM un vides jomā - mācību vizītes 7.-12.klašu skolēniem. Reizi mēnesī vienas no klašu grupām skolēni devās mācību vizītē uz kādu darba plānā paredzētu un ar bioloģiju saistītu izglītojošu iestādi vai pasākumu.

Šinī mācību gadā 6. un 7. klašu skolēniem bija iespēja Ogres mežniecībā iepazīties ar meža ekosistēmu, stādīt mežu, izzināt tā kopšanas un izstrādes posmus. 8.klašu skolēni apmeklēja Rīgas zooloģiskā dārza Tropu māju un jauno terāriju, lai izprastu dzīvnieku pielāgotību dažādām dzīves vidēm. Vecāko klašu skolēni janvārī mācījās LU Dabaszinātņu Akadēmiskā centra Citoloģijas laboratorijā, lai izprastu un novērtētu dažādu ārējo faktoru ietekmi uz dzīvu organismu šūnām, to aktivitāti. Pamatskolas beidzēji apmeklēja Rīgas Medicīnas vēstures muzeju, kur nostiprināja savas zināšanas par cilvēka ķermeņa uzbūvi un darbību, uzzināja medicīnas attīstības vēsturi pasaulē un Latvijā. Desmitās klases skolēniem Latvijas Dabas muzejā bija iespēja atraktīvi izzināt par Latvijas dabas "veselību", noskaidrot, kādi ir galvenie piesārņojuma riska faktori, kādas iespējas mums katram samazināt aiz sevis atstāto piesārņojuma "pēdu". Interesanta bija RSU profesores S.Umbraško nodarbība skolā ar vecāko klašu skolēniem, kurā pasniedzēja stāstīja par augstskolās veiktajiem zinātniskajiem pētījumiem, sīkāk pastāstot par antropoloģiju un antropometriju kā vienu no šis nozares pētījumu pamatmetodēm. Profesore akcentēja skolēniem mūsdienu jauniešu stājas problēmas un veidus, kā mēs varam savu stāju un veselību stiprināt. Pēdējā šī mācību gada vizīte interesentiem bija uz LU Botānisko dārzu, kur speciālista vadībā skolēni varēja aplūkot Latvijas indīgo savvaļas un istabas augu kolekciju. Kā dāvana mācību gada noslēgumā, mums visiem bija iespēja priecāties par spilgto un košo krāsu trakumu, kādā ziedēja rododendri, ko savācis un veidojis LU profesors R.Kondratovičs.

Sk. I. Lāce