Galerija

Labāko apbalvošana

Pirmdien, 20.maijā daudzi skolēni, skolas direktors un dažas skolotājas brauca ar kuģīti. Tā bija iespēja apskatīt daļu Rīgas un Daugavu.

Uz kuģīša direktors pasniedza atzinības rakstus un diplomus tiem skolēniem, kuri piedalijušies olimpiādēs un sacensībās.

Diplomu saņēma arī pats skolas direktors un dažas skolotājas.

Foto: Dita Poča, 6.klase, sabiedrisko attiecību pulciņš
Raksts: Annija Kāpostiņa, 6.klase, sabiedrisko attiecību pulciņš