Galerija

Talantu konkurss

Divas dienas - 23.un 24.maijā skolā notika tradicionālais talantu konlurss "Neturi sveci zem pūra". Tas notiek katru gadu un katru gadu skatītāji - skolēni un skolotāji - nebeidz brīnīties par to, cik dažādi un talantīgi ir mūsu bērni! Viņi dejo, spēlē dažādus mūzikas instrumentus, vingro! Un uz katru no viņiem attiecināmas skolas vērtības - Laiks, Darbs, Atbildība un Izaugsme. Mēs patiesi lepojamies! Žūrija un skatītāji gavilē!