Galerija

Matemātikas konkurss “Cik kopā?”

12.04.2019. Ulbrokas vidusskolā notika skolotājas Vijas Fiļipenokas organizētais novada matemātikas konkurss “Cik kopā?” Konkurss tika rīkots projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros. Šī aktivitāte bija kā noslēgums divu mācību gadu darbam. Šī projekta mērķi bija rosināt interesi un vēlmi apgūt matemātiku, padziļināt skolēnu teorētiskās un praktiskas zināšanas matemātikā, attīstīt skolēnu loģisko domāšanu un patstāvīgu darbošanos, risinot matemātikas uzdevumus, sekmēt skolēnu prasmes uzdevumu risināšanā, tostarp pētniecisko un nestandarta uzdevumu risināšanā. Konkursā piedalījās Ulbrokas vidusskolas un Stopiņu pamatskolas 3.- 6. klašu skolēni, kuriem kopumā notika trīs mācību stundas: radošais praktiskais darbs; IT izmantošanas stunda un konkursa rakstiskā daļa. Konkursa rezultāti tiks paziņoti maija mēnesī un skolēni saņems diplomus par sasniegumiem un piedalīšanos.