Galerija

Jauniešu forums 2019

19.martā Ulbrokas vidusskolas telpās notika ikgadējais Stopiņu novada pašvaldības organizētais Jauniešu forums, kas ir lieliska iespēja jauniešiem satikt zinošus speciālistus no dažādām jomām. Pašvaldības Jauniešu forumā var piedalīties jaunieši no 13 līdz 25 gadiem.

Satiktie speciālisti

Forumu atklāja Stopiņu novada domes priekšsēdētāja Vita Paulāne. Vēl šajā forumā piedalijās “ette tete” pārstāvji Krišjānis Šnore un Linda Riekstiņa Šnore. Par “Award” programmu stāstīja Ulbrokas vidusskolas “Award” kustības vadītāja Laila Gabrāne un trīs šīs programmas dalībnieki, kuri pastāstīja par trīs programmas līmeņiem. Katrā līmenī jāveic brīvprātīgais darbs, jāpilnveidojas fiziskajā sagatvotībā un jāiegūst jaunas prasmes sevis noteiktā jomā, kā arī jāpiedalās piedzīvojumu ceļojumā. Katrā līmenī ir atšķirīgs laiks, kas jāpavada katrā šajā darbības sadaļā. Bronzas līmenī tie ir trīs mēneši, sudraba līmenī – seši mēneši, bet zelta līmenī – viens gads. Viena no lektorēm bija arī no “Latvijas skautu un gaidu centrālās organizācijas”, kas vadīja vienu no nometnēm.  

Foruma mērķis un iespējas

Satikt vienaudžus un vienkārši parunāt, pajokot par sevi un citiem, padalīties ar pārdomām vai radīt virtuālās draudzības, kuras varētu pārtapt par reālām. Meklēt un atrast domubiedrus un veidot kontaktus. Un šīs iespējas rada turpmākās iespējas, piemēram, atrast trūkstošo cilvēku futbola spēlei vai kultūras pasākuma apmeklējumam, kā arī daudzām citām.  

“Šī foruma mērķis ir radīt vietu, kur jaunieši, nevis to vecāki, var savstarpēji sarunāties, iepazīties, izteikties, atrast domubiedrus,stāstīt par problēmām, apmainīties ar informāciju, popularizēt pasākumus, un, pats galvenais, veidot kontaktus,” stāsta Stopiņu novada Jaunatnes lietu speciāliste Gita Getaute-Šveicare.

Augstāks forums?

Pēc pašvaldības Jauniešu foruma, ir iespēja piedalīties starptautiskā Jauniešu forumā. Tajā var piedalīties jaunieši no 18 līdz 30 gadiem, ja viņiem ir ļoti labas angļu valodas zināšanas un vismaz trīs gadu pieredze darbā ar vismaz vienu no foruma tēmām. Viņu uzdevums ir foruma laikā iegūtās zināšanas un pieredzi nodot tālāk plašākai sabiedrībai.

Teksts: Dita Poča, 6.klase

Foto: Dita Poča, Annija Kāpostiņa, 6.klase