Galerija

Žetonu vakara svinīgā daļa

"Esam komanda, kurā ikviens ir personība. Mēs atrodam vidusceļu, jo mūs vada apņēmība, neatlaidība, cīņas gars un saliedētība. Turamies kopā gan mācoties, gan atpūšoties. Trīs gadu laikā esam iemācījušies tikt galā arī ar neikdienišķām situācijām, jo bijām kopā un centāmies atbalstīt cits citu," tā par sevi teica šī gada 12.klase, bet skolotāja Anta viņiem bija sarūpējusi šādu Imanta Ziedoņa dzejoli: 

Aiz loga logs, aiz durvīm durvis,

Aiz durvīm plašums bezgalīgs.

Man reizēm šķiet - es esmu burvis. 

Kas visu var un visu drīkst. 

       Aiz ziliem mežiem - meži melni

       Aiz melnā sila - zilais sils. 

       Tur dzīvo mūsu sapņu velni, 

       Un mūsu sapņu elle svilst. 

Ja grib, tur var uz rokām staigāt,

Ja dusmas ir, var kost un sist, 

Tur izālēties drīkst un klaigāt, 

Tur katrs ir mazs anarhists. 

        Tur pagaidām vēl diezgan brīvi

         Pat sapņu huligāni klīst, 

         Un viss iet kaut kā impulsīvi, 

         Un disciplīnu nepazīst. 

Bet vispār tie ir labi velni, 

Uzreiz ir klāt, kad viņus sauc, 

Un tādi sarkani un melni, 

Ļauj, lai šiem kaklā sakas mauc. 

          Ļauj, lai šos trenc un izkomandē, 

          Tad raitā dejas solī lec. 

           Un Ābrampolkas ritmu grandē 

           No visas sirds un dvēseles. 

 

Un nu jau žetoni pieder viņiem!

Ieskats svinīgajā patiecoties skolas foto pulciņa radītajiem foto mirkļiem.