Galerija

2.d klase apmeklē Elektrum Energoefektivitātes centru

8.3.2.2./16/I/001

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Mācību vizīte uz  Elektrum Energoefektivitātes centru

27.martā 2.d klases izglītojamie ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros devās mācību vizītē uz Elektrum Energoefektivitātes centru Jūrmalā.

Centrā skolēnus un skolotājas laipna un smaidīga sagaidīja ekskursijas vadītāja. Viņas stāstījuma galvenais mērķis bija mudināt skolēnus domāt par šobrīd tik aktuālu tēmu kā “klimata pārmaiņas” un rosināt katru atbilstoši rīkoties. Stāstījumu viņa papildināja ar uzskatāmi un saprotami demonstrētiem piemēriem ar ikdienā izmantojamām ierīcēm vai priekšmetiem. Bērni klausījās un aktīvi piedalījās debatēs gan par ūdens, gan elektroenerģijas taupīgu izmantošanu. Skolēni apskatīja dažādas spuldzes un uzzināja, kā izvēlēties lietošanai piemērotākās, kuras nenodarītu kaitējumu videi. Ekskursijas vadītāja savā stāstījumā vairākkārt atgādināja par atjaunojamo dabas resursu – ūdens, saules un vēja lomu elektro un siltumenerģijas ražošanā.

Uzmanība tika pievērsta arī drošības noteikumu ievērošanai, lietojot elektroierīces. Bērni noskatījās video un varēja dziedāt kopā ar Brīnumskapi dziesmiņu par 112 “Neredzamā Elektrība”.

Ekskursijas otrajā daļā skolēni vēroja un paši piedalījās interesantos eksperimentos.

Ir lieliski doties mācību ekskursijās uz vietām vai objektiem, kuros jūties gaidīts. Elektrum Energoefektivitātes centrs noteikti ir viena no tādām vietām. Atvadoties no viesmīlīgajiem ekskursijas vadītājiem, katrs skolēns saņēma nelielu dāvaniņu. Jauki!

Paldies 2.d klases izglītojamajiem un viņu audzinātājai par atsaucību, aktivitāti un līdzdarbošanos mācību vizītes laikā!

Skolotāja Valda