Galerija

Ideju lidojumā

Šā gada februārī skolā norisinājās Skolēnu pašpārvaldes un Eko padomes forums. Pasākums sākās ar neformālām aktivitātēm, kurās viens ar otru varējām labāk iepazīties. Taču galvenais, kāpēc šis pasākums norisinājās, bija sadarbība, skolas norišu izpēte, darbības uzlabošanas iespējas, tāpēc norisinājās aktīvs darbs grupās, kurā mēģinājām izveidot SWID analīzi par skolas norisēm. Šajā uzdevumā noskaidrojām, kas klātesošajiem skolēnu pārstāvjiem ir svarīgs skolā, tāpēc turpinājām darbu mainīgās grupās, diskutējot par tādām tēmām kā “Skolēnu iesaistīšana pasākumos”, “Skolas iekšējais un ārējais imidžs”, “Eko skolas vide”, “Informācijas aprites uzlabošana”.

Šis viennozīmīgi bija lielisks pasākums, kas mums deva iespēju mēģināt izprast, kāpēc daudz kas notiek tieši tā un ne savādāk, ko mēs varam darīt, lai uzlabotu skolas pasākumus, skolēnu aktivitāti tajos.

 

Skolēnu pašpārvalde un Eko padome