Galerija

Ulbrokas vidusskolas Skatuves runas konkurss 2.-12.klasēm

8.februārī notika ikgadējais Ulbrokas vidusskolas skatuves runas konkurss 2.-12.klasēm, kas šogad notika muzejā Dauderi. "Katru gadu šis konkurss tiek rīkots ārpus skolas, lai bērnu aktivitātes padarītu savādākas, interesantākas, lai viņi redzētu un uzzinātu kaut ko jaunu. Šogad tas notiks "Dauderi" - vienā no skaistākajām Rīgas ēkām, kas bijusi Latvijas Valsts un Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa vasaras rezidence. Tagad šajā ēkā iekārtots muzejs. Pasākuma laikā notiks gan Skatuves runas konkurss, gan ekskursija gida vadībā," vēl pirms konkursa teica skolas direktora vietniece Guna Mūriņa. Un nu jau-labākie katrā klašu grupā zina, kas viņiem darāms tālāk - viņu ceļš ved uz Pierīgas skatuves runas konkursa kārtu.

Lepojamies ar visiem, īpašu uzmanību izrādām labākajiem