Galerija

Mācību vizīte uz Interešu izglītības centru “Lielvārdi”

8.3.2.2./16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

7.decembrī 3.b klase ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros devās mācību vizītē uz Interešu izglītības centru “Lielvārdi”. Bijām izvēlējušies nodarbības tēmu “Eksperimenti ar magnētiem”. Nodarbības sākumā izglītojamie, gan balstoties uz savu pieredzi, gan nodarbības vadītāja stāstījumu, apguva teorētiskās zināšanas par to, kas ir magnēti, kāda ir to savstarpējā mijiedarbība, kāds ir to pielietojums. Tālākajā darba procesā skolēniem, strādājot grupās, bija iespēja zināšanas nostiprināt praksē, veicot dažādus eksperimentus. Nodarbības noslēgumā sekoja pats atbildīgākais uzdevums – ar interaktīvajām balsošanas pultīm tika pārbaudītas iegūtās zināšanas un izpratne par tēmu.

Vērojot skolēnu darbošanos divu mācību stundu garumā, nācās secināt, ka nav nemaz tik viegli sadarboties grupās, vērīgi klausīties un precīzi veikt uzdoto. Pēc nodarbības visi izglītojamie bija smaidīgi un apmierināti. Viņi atzina, ka laiks pavadīts interesanti un lietderīgi, ka gūtas jaunas zināšanas un pieredze. Interešu izglītības centrs “Lielvārdi” pilnā mērā attaisno un īsteno savu mērķi – mācīt bērnus mācīties.

                                                                                                                Skolotāja Valda