Galerija

3.klašu ekskursija uz Likteņdārzu

Skaistā septembra rudens dienā 3a, 3.b, 3.c, 3.d. klases iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros devās izzināt latvisko dzīvesziņu.  Visus skolēnus Koknesē sagaidīja radošās mājas “Baltaine” darbinieces. Ar muzikālu rotaļu (visi dziedot) uzsākām nodarbību.  Turpinājām apgūt latvisko dzīves ziņu dažādās nodarbībās- dzijas šķeterēšanā, strādājot ar ratiņu, veidojām paši glezniņas, strādājām ar papīru, gājām dančos un latviskajās rotaļās. Iepazināmies ar senajām rotaļlietām. Pašiem bija iespēja no mīklas veidot pīrāgus. Nodarbības noslēgumā  visi kopā baudījām  gardi izceptos, siltos pīrāgus. Šīs ekskursijas turpinājumā devāmies uz Likteņdārzu, kur katrs 3.klases skolēns  atveda maisiņā smiltis un akmeni dārza iekārtojumam. Tā bija katra atvestā dāvana Likteņdārzam. Likteņdārza gides visus skolēnus sadalīja pa grupām, lai interesanti un saistoši iepazīstinātu 3.klašu skolēnus ar Likteņdārza veidošanas mērķi, izzinot Latvijas pagātni, tagadni un  nākotni. Izstaigājām un iepazināmies ar  Likteņdārza  iekārtojumu.  Paldies gidēm par skolēniem saistošo , interesanto stāstījumu un ekskursijas vadīšanu.

3. klašu audzinātājas