Galerija

Mācību ekskursijas pirmajām klasēm

Pirmās klases šī gada oktobrī devās uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, lai iepazītu to kā Latvijas vēstures liecību un kultūras glabātāju. Šī mācību procesa laikā skolēni stiprināja zināšanas par paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma un valstiskuma piederību.  Guva priekštatu par kultūras attīstību un tās vēsturisko ieguldījumu tautas nākotnē. 

Pēc pasākuma skolēniem tika organizēta stunda skolas bibliotēkā, kurā skolēni dalījās savās zināšanās no mācību ekskursijā iegūtās informācijas. Skolēni tika motivēti apmeklēt bibliotēkas- izzināt to darbību, mērķi, lietderību.  Skolēni guva priekšstatu par modernizētām sistēmās bibliotēka, kā arī izpētīja vizuālos materiālus, grāmatu daudzveidību un iepazina jaunus modernizētus arhitektūras izpildījumus.

Drīz vien sekoja arī ekskursija uz Latvijas Ugunsdzēsības muzeju, kurā skolēniem bija iespēja iepazīt ugunsdzēsēju misiju valstī, to nozīmi dažādos attīstības laikos.