Galerija

Uzzina par studiju iespējām Dānijā

Trīs dienas - 25.oktobrī, 8. un 9.novembrī - ESF projekta 8.3.2.2 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" valodu nozares ietvaros pie mums vidusskolā viesojās Sandra Umbrovska. Viņa jau 15 gadus dzīvo Dānijā un pārstāv mācību centru "Study Start". Viesošanās mērķis bija tikšanās ar vidusskolas skolēniem un stāsts par to, kā var mācīties Dānijā bezmaksas un pat saņemt stipendiju.  Jauniešiem bija daudz jautājumu. Sākot ar to, kā var iestāties un vai jākārto eksāmeni, līdz kā notiekmācību process. Lai saņemtu stipendiju līdz 750 eiro mēnesī, obligāti jāstrādā 12 stundas nedēļā, tāpēc jauniešu interesēja arī kā un kur var dabūt darbu. Protams, ļoti svarīgs ir arī dzīvošanas jautājums, tāpēc nākamais jautākjumu bloks saistījās ar kur var dzīvot un kādas ir iespējas īrēt dzīvokli lētāk. Šīs sarunas rezultātā skolēni jau izteica vēlēšanos kārtot iestāšanās ieskaiti angļu valodā, lai pārbaudītu un, vajadzības gadījumā uzlabotu savas zināšanas. Dalība tiešsaistes testā, kura ilgums ir 50 minūtes, maksā 12.50 eiro. Tā rezultāti derīgi divus gadus.