Galerija

Do you know Latvia?

ESF projekta 8.3.2.2. “Individuālais atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībā” valodu jomas skolotāja Olga Margolfa par godu Latvijas simtgadei organizēja komandu sacensības “Do you know Latvia?”. Šī viktorīna - konkurss notika 10.-12.klašu skolēniem. No katras klases piedalījās četras omandas, bija ievēlēti arī komandu kapteiņi. Viktorīnas jautājumi bija veltīti Latvijas jubilejai, ietverot tādas jomas kā vēsture, ģeogrāfija, māksla, sports; mūzika un tradīcijas. Komandām bija gan jāmin dziesmas nosaukums, kas skan 20 sekundes, gan jāiezīmē Latvijas kontūrā četru pilsētu vietas. Tāpat bija jāmāk nosaukt Latvijas dziedātājus, ezerus vai, piemēram, puišu vārdus, kas sākas ar burtu A. 

Uzvarētāji tika apbalvoti ar diplomiem un medaļām, bet visi priecājās par konfektēm. Attēli sniedz nelielu ieskatu notikušajā.