Galerija

Globālās rīcības dienas Ulbrokas vidusskolā

Ulbrokas vidusskola jau piekto gadu piedalās starptautiskā kampaņā ar mērķi vērst uzmanību nozīmīgām vides problēmām un ikvienu rosināt uz rīcību, kas var palīdzēt šīs problēmas mazināt. 

Rīcības dienu kampaņas mērķi:

  • Rīkoties ilgtspējīgas nākotnes vārdā;
  • Mudināt jauniešus būt par pārmaiņu ierosinātājiem;
  • Iesaistīt visu izglītības iestādi un sabiedrību;
  • Papildināt skolu izvēlētās gada tēmas ar pieredzi akcijās un pasākumos, kas tiktu rīkotas vienlaicīgi visā Latvijā;

Šogad Globālo rīcības dienu tēma ir „Plastmasai NĒ!”

Visas nedēļas garumā skolēniem sociālo zinību stundās tika aktualizēts par plastmasas piesārņojumu un ietekmi uz vidi. Izvietoti informatīvie plakāti ar biedējošiem faktiem par plastmasas piesārņojumu Pasaulē.

Ekopadomes skolēni nolēma vairāk piesaistīt uzmanību plastmasas maisiņu lielajam daudzumam. Tāpēc paši sāka veidot iepirkumu maisiņus no T-krekliem. Ekopadomes meitenes izveidoja video instrukciju maisiņa gatavošanai. Šim aicinājumam aktīvi atsaucās 2. b klases skolēni un vecāki. Klasē katrs skolēns pagatavoja sev maisiņu no auduma, kas ir lietojams ilgstoši. Mājturības un tehnoloģiju stundā 6.c klases meitenes katra pagatavoja pa maisiņam.

Piektdienā organizējām zibakciju vecākiem pie skolas, kuras laikā tika uzrunāti vecāki un aicināti mazāk ikdienā  izmantot  plastmasas iepirkuma maisiņus, bet gatavot pašiem Tika arī izdalīti skolēnu gatavotie auduma maisiņi.

 

Ulbrokas vidusskolas Ekoskolas koordinatore

Solvita Alksne