Galerija

3. un 4.klases apgūst kā nospraust savus mērķus

30.oktobrī skolā pie 3. un 4.klasēm karjeras izglītības ietvaros viesojas lektores Anita Dzelzkalēja un Ligita Millere no jauniešu akadēmijas "Pacelt pasauli". Abas lektores ir kouči jeb personīgie karjeras treneri un viņu uzdevums ir noteikt bērnu intereses un mācīt pareizi noteikt mērķus, aizpildot īpaši izstrādātu mērķu karti. Katrai klasei nodarbība ilga divas mācību stundas. Lielākā daļa aptaujāto bērnu atzīst, ka gan nodarbība, gan arī lektores ir patikušas. Gandrīz visi saka, ka nodarbība bija noderīga, bet, jautāti par to, kas viņiem paticis vislabāk, skan atbilde: “Veidot mērķu karti.” Savukārt uz jautājumu, ko viņi atklājuši jaunu par sevi nodarbības laikā, atbildes ir ļoti individuālas. Te dažas no saņemtajām atbildēm:

-  “būšu modele!”

- “atklāju, ka esmu gudra.”

- “Es atklāju, ka ne vienmēr viss sanāks, bet var pamēģināt vēlreiz.”

- “Es sapratu, ka man tiešām patīk dejot!”

- “Sapratu, ka man jāseko savam sapnim.”

- “Sapratu, ka būšu veterinārārste.”

- “Sapratu, ka būšu skolotāja.”

 

Jauniešu akadēmija darbojas jau astoņus gadus un šajā laikā tajā apmācīti ap 15 000 bērnu vecumā no 2.klases līdz pat tehnikumu audzēkņiem.

Šis projekts skolā iespējams pateicoties Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta administrators skolā – pedagogs, karjeras konsultants Jana Prancāne.